DU SKÖNA NYA VÄRLD - Spännande eller skrämmande?

Ett klassiskt uttalande är ”Det är svårt att sia, särskilt om framtiden”. Förvisso är det så, och visst kan det låta skrämmande, men ju mer vi får veta om vad som troligen kommer att hända desto mindre skrämmande kommer framtiden att te sig. Vi kanske till och med kan vara med och påverka vad som skall hända, vem vet.

I detta seminarium har vi bjudit in några personer som i sin yrkesroll behöver fundera över dessa frågor och bett dem ge oss sin bild av framtiden inom några områden som vi känner angelägna. De är

  • Barbro Westerholm, Hedersledamot SPF Seniorerna, Riksdagsledamot (L)
  • Erik Grundberg, Primärvårdsdirektör, Landstinget Västernorrland
  • Peter Öhman, Professor, Mittuniversitetet

Detta seminarium är ett samarrangemang mellan SPF Freja, Senioruniversitetet SUS och nätverket Zenit.

Tid och Plats:

Tisdag 18 oktober  kl. 13:30 – 16:00 på Quality Hotel

Program:

Moderator: Birgitta Rosén

13:30 - Kaffe

14:00 - Barbro Westerholm: En ljusnande framtid kan bli vår.

15:00 - Erik Grundberg: Framtidens hälsocentral en dator?
Kommer man i framtiden att få träffa fysiska personer d v s läkare och sjuksköterskor när man besöker en hälsocentral? Vad kommer man att kunna göra själv och därmed ”slippa” träffa en doktor? Måste jag alltid besöka en hälsocentral i framtiden för att få rätt vård Kommer väntetiderna för ett besök på hälsocentralen att bli kortare i framtiden?

15:30 - Peter Öhman: Är framtidens samhälle bank- och kontantlöst?
Kommer kontanterna att försvinna och måste alla hantera sina bankärenden via Internet? Hur länge kommer det att finnas fysiska personer som kallas bankpersonal? Vilka alternativ växer fram till det som idag kallas bank? Vilka krafter och motkrafter styr utvecklingen?

Avgift: 50 kronor för medlemmar i SUS, SPF och Zenit vid förskottsbetalning.100 kronor för övriga samt kontantbetalare

Information: goran.ledell@sundsvall42.se

Bokning: Ej obligatorisk men önskvärd. Klicka här!