Program 2016

Delkonferens B: BPM (Business Process Management) – Årets temaspår

Business Process Management (BPM): Som “vapen” i en föränderlig värld

BPM är en process som har använts i många år och tar steg framåt och in i flera organisationer. Populärt under slutet av 90-talet då med fokus på processer och produktionslinjer och under första delen av det nuvarande årtusendet i många modeller kopplat mot Lean och Toyotas principer.

Idag är BPM åter hett och kopplas mot såväl processer som specifika verktyg. BPM ska i dagsläget kombineras med olika arbetsmetoder och modeller, såväl inom ramen för ”vattenfallsprinciper” som agila förhållningssätt. Detta reser ett antal spännande och intressanta frågeställningar som behandlas i årets delkonferens:

  • BPM och organisationen – nya arbetssätt?
  • BPM som filosofi, modell eller verktyg?
  • BPM – En ”mellanväg” kontra affärssystem och egenutvecklade system
  • Kan BPM genom automatisering bidra till att minska den komplexiteten i en organisation?
  • Finns det ”mallar” och/eller “standards” för olika verksamheter/branscher i syfte att skapa en snabb implementering av ett BPM-stöd?
  • Kan man bli mer agil i sin verksamhet genom en implementering av BPM? Under vilka förutsättningar skulle det i så fall gälla?
  • Kan BPM användas för att skapa sömlösa processer, ovanpå äldre system, i integrationssyfte?

Välkommen till årets delkonferens!

Seminarier i denna delkonferens
Delkonferensledare

Lars-Erik Palmgren

Tieto Lars Erik Palmgren arbetar med verksamhetsutveckling, processledning, projektledning och kompetensutveckling.

Skicka e-post

Joacim Marklund

Softronic

Skicka e-post