Program 2016

Delkonferens C: IT-säkerhet och dataskydd

I en global värld där allt blir digitalt går det inte att skydda sig till 100 procent. Vilka är dina viktigaste tillgångar och hur skyddar du dem enligt lagar och ägardirektiv?

EU:s kommande dataskyddsförordning, som ersätter personuppgiftslagen från och med 2018 sätter den personliga integriteten i fokus, vilket får stora konsekvenser på organisationers IT-säkerhets- och informationssäkerhetsarbete.

En organisations unika och korrekta information i rätta händer är en förutsättning för att verksamheten ska fungera. I detta påstående finns två stora utmaningar:

1. Personuppgifter är en mycket värdefull handelsvara idag och lagarna hänger inte med. 2018 kommer nya dataskyddsförordningen som ersätter PUL och hotar med böter på fyra procent av årsomsättningen och rapporteringsskyldighet vid dataintrång. Hur ska din organisation hantera dessa och andra omfattande krav som lagen innebär?

2. Antal dataintrång i världen ökar explosionsartat då informationstillgångarna nästan uteslutande hanteras digitalt. Som ansvarig för verksamheten måste du förstå ditt ansvar, känna till vad angriparna är ute efter och veta hur du ska skydda dina tillgångar.

Halva delkonferensen hanterar IT-säkerhet, med fokus på teknik. Andra halvan handlar om dataskydd, med fokus på dataskyddsförordningen.

Välkommen till årets delkonferens!

Seminarier i denna delkonferens
Delkonferensledare

Patrik Jonasson

IT-säkerhetsbolaget AB IT-säkerhetsexpert. Patrik är medgrundare till IT-Säkerhetsbolaget AB och har arbetat med att hjälpa organisationer att skydda sina informationstillgångar i femton år, bland annat som IT-säkerhetsansvarig på CSN och SPV.

Skicka e-post

Fredrik Jonasson

IT-Säkerhetsbolaget AB Processexpert och verksamhetsutvecklare på IT-Säkerhetsbolaget AB. Fredrik är medgrundare till IT-Säkerhetsbolaget AB och har arbetat med processer och verksamhetsutveckling i femton år.

Skicka e-post