Program 2016

Delkonferens E: Digital samhällsutveckling (arrangeras av Dataföreningen)

Digitalisering – Vad finns runt hörnet?

Denna delkonferens vänder sig till dig som individ i ett samhälle och handlar om digitalisering och användning av IT i vardagen, arbetet, skolan och samhället i stort. Vi ser ett ökat fokus på några områden, såsom IT i skolan och IT för dig som medborgare, samtidigt som det skapas nya trender i korsvägen mellan IT och privatliv, skola eller samhällsutveckling i stort.

Denna delkonferens ansvarar den leverantörs- och politiskt oberoende ideella föreningen Dataföreningen för. Det innebär att vi efterfrågar föreläsningar i ämnen som stödjer Dataföreningens grundidéer och lång- eller kortsiktiga intresseområden.

Välkommen på årets delkonferens!

Seminarier i denna delkonferens
Delkonferensledare

Magnus Näsholm

Dataföreningen / Försäkringskassan Magnus Näsholm är arkitekt på Försäkringskassan IT. Han har en bakgrund som teknisk systemutvecklare, har arbetat som IT-arkitekt och har varit drivande i att forma nätverk och utbildningsprogram inom systemdesign. Magnus har också en mångårig bakgrund som konsult och aktiv i Dataföreningen i Sverige.

Skicka e-post

Maria Kling

B3IT Maria Kling jobbar som IT-konsult på B3IT och är i oftast ute på uppdrag som testledare/testare. Hon är också nätverksledare i Dataföreningens testnätverk samt med och ordnar träffar för Sundsvalls agila nätverk.

Skicka e-post