Program 2016

Delkonferens H: Organisation från ett individperspektiv

Hur skapar vi välmående och framgångsrika organisationer?

Vi bjuder i årets delkonferens in till inspiration, lärande och olika perspektiv på temat; välmående och framgångsrika organisationer. En organisation kan sägas bestå av strukturella faktorer som t ex strategi, organisering, processer och rutiner, och en kultur i form av intentioner, övertygelser och värderingar hos ledare och medarbetare. En organisations struktur och kultur påverkar individers beteenden, tankar och känslor och det resultat som skapas.

Hur kan en organisation utvecklas för att få individer och verksamhetens resultat att växa? Kan man påverka framgång och välmående genom kultur och styrning? Vilka trender och faktorer påverkar dagens och morgondagens organisationer och arbetsliv? Kort och gott: Hur kan vi skapa välmående och framgångsrika organisationer både idag och imorgon?

Välkommen till årets delkonferens!

Seminarier i denna delkonferens
Delkonferensledare

Pierre Pettersson

Försäkringskassan Idag jobbar Pierre på Försäkringskassan IT som teamledare inom Applikationsdrift och har jobbat på Försäkringskassan de senaste 12 åren i olika roller. Han drivs av nyfikenheten till människor och den personliga utveckling och är övertygad om att man bäst utveckar en organisation genom att utveckla individerna.

Skicka e-post

Niklas Rahm

Colegica

Skicka e-post