Program 2016

Delkonferens F: Ledarskap

Ledarskapets olika sidor

De hyllmetrarna som skrivits om ledarskap verkar räcka flera varv runt jorden. Uppenbarligen är det ett fascinerande ämne.

Från tid till annan läggs olika perspektiv på ledarskap. Vi hör talas om hållbart ledarskap, kreativt, coachande, framgångsrikt, pedagogiskt och agilt ledarskap. Kommunikativt ledarskap, karismatiskt, mänskligt, personligt och informellt ledarskap. Manligt och kvinnligt ledarskap. Ja, så kan man hålla på till synes i oändlighet.

Vilka är dina erfarenheter? Vad fungerar och vad fungerar inte? Kanske är du ledare eller också är du ”följare”. Kanske är du projektledare, kanske är du chef. Kanske är du duktig på att leda dig själv eller ett team. Årets delkonferns bjuder på personliga erfarenheter och reflektioner från olika branschers ledarskap.

Välkommen till årets delkonferens!

Seminarier i denna delkonferens
Delkonferensledare

Eva Kristofersson

Försäkringskassan Eva jobbar som chef för en sektion på IT-produktion på Försäkringskassan. Hon har tidigare lång erfarenhet som konsult i diverse olika roller.

Skicka e-post

Maria Jonsson

Cap Gemini Maria arbetar som Senior Project Manager på Capgemini. Maria har många års erfarenhet från ledande befattningar inom IT. Hon har provat på många typer av ledarskap, allt ifrån projektledare till IT-chef, både som anställd och konsult inom telekommunikations och medie-branschen. Hon har arbetat både i små lokala företag och i stora koncerner med medarbetare i andra världsdelar.

Skicka e-post