Sundsvall 42, 2015

Delkonferens H: Smarta samhällen

Smarta samhällen med sakernas internet

Internet of Things är ett av Brons spetsområden, och är ett av de teknologiområden som har störst framtida potential för nya tjänster och ökad effektivisering. Att alltmer kommer vara uppkopplat innebär stora förändringar och leder till oändliga möjligheter för näringsliv och samhälle som kan omsätta de nya tekniska möjligheterna i innovation och stärka sin konkurrenskraft och position.

Årets delkonferens fokuserar på att utveckla smarta samhällen ökar stadens och regionens attraktionskraft vilket leder till ökad befolkning, ökad tillväxt, högre livskvalitet och ett hållbart samhälle.

Seminarier i denna delkonferens
Delkonferensledare

Nina Berlin

Masarin Consulting Group AB Nina är konsult och verksamhetsutvecklare på Masarin i Sundsvall. Hon har varit i IT-branschen sedan 1994 och haft många olika roller under årens lopp. Hon brinner för innovation och produktutveckling, men oroas av tillväxt som självändamål.

Skicka e-post

Tomas Stenlund

Permobil AB Tomas är chef för mjukvaru- och elektronikutvecklingen på Permobil i Timrå. Han har sedan 1993 arbetat med arkitektur och mjukvaruutveckling inom myndighetsvärlden, telekom och tillverkande industri. Han är intresserad av fotografering, friluftsliv, historia, elektronik, robotik och människor.

Skicka e-post

S42: Smarta samhällen på Facebook