Sundsvall 42, 2015

Delkonferens I: Gamification

Gamification som väg för förnyelse

Gamification (spelifiering) handlar om hur vi kan använda den teknik och de metoder som utvecklats inom spelvärlden för att skapa engagemang, motivation och beteendeförändring inom andra områden. Gamification kan bidra till innovation och förnyelseprocesser inom exempelvis tjänsteutveckling, marknadsföring, utbildning och personlig utveckling.

Hur gör man, vad kan vi lära oss och hur kan vi nyttja den kunskap och erfarenhet vi har från spelbranschen för att vidga området och stärka Sveriges konkurrenskraft? Vi vill lyfta fram goda exempel samt diskutera utmaningar och lärdomar i ämnet. Årets delkonferens intresserar sig inte minst för gamification kopplat till utbildningsområdet.

Delkonferensledare

Mats Björk

Sogeti Mats arbetar som digital strateg och gamificationexpert på Sogeti i Sundsvall. Han har en mångårig bakgrund inom IT-branschen där senaste årens fokus har varit UX, innovation och digitala kanaler. Brinner för kreativitet, öppna data, startups, entreprenörskap och nästan allt annat. Har arbetat med gamification sedan 2011.

Skicka e-post

Lisa Sällvin

Mittuniversitetet Lisa Sällvin arbetar som adjunkt vid Mittuniversitet på avdelningen för informations- och kommunikationssystem. Hon driver också projekt i samarbete med Sundsvalls kommuns grundskolor inom programmering för barn, spelbaserat lärande och öppna digitala läraresurser. Lisa har en bakgrund inom IT-branschen.

Skicka e-post

S42: Gamification på Facebook