Sundsvall 42, 2015

Delkonferens C: Systemförvaltning

Finutveckling eller fulförvaltning – vad kostar det?

När nyutvecklingsprojektets strålkastare har släckts, när produkten är levererad och har börjat användas, då startar systemförvaltningsarbetet. Och det kommer att pågå under produktens hela livs- och nyttjandetid. Funktioner behöver läggas till, anpassas, förbättras, rättas och avvecklas.Hur finansieras systemförvaltningen? Går det att kombinera kostnadseffektiv systemförvaltning med hög förändringstakt? Är det ens önskvärt?

Av någon anledning är det ofta lättare att ekonomiskt motivera utvecklingsprojekt (som egentligen utför förvaltningsaktiviteter) så länge man inte kallar det ”systemförvaltning”. Utveckling och projekt har också många gånger högre status än det som benämns systemförvaltnings- och linjearbete.

Skiljer det sig åt mellan spelutvecklingsföretag, myndigheter och privata företag hur systemförvaltningsaktiviteterna finansieras och bedrivs? Hur förvaltas spel som har miljoner användare med höga krav på förändring och utveckling? Hur förvaltas onlinetjänster? Ställs andra krav på förvaltningen av affärs- och ekonomisystem?

Delkonferensledare

Ann-Louice Hammarberg

Försäkringskassan Ann-Louice arbetar med kvalitetsuppföljning på Försäkringskassan IT:s metodkontor. Hon har arbetat inom IT sedan 1984 inom såväl privata som offentliga verksamheter. De senaste 15 åren har hon haft olika chefs- och ledarroller. Ann-Louice har arbetat med systemutveckling och systemförvaltning, uppföljning, effektivisering samt process- och organisationsutveckling. Att leda i förändring och driva förändringsarbete har varit en betydande del av hennes arbete.

Skicka e-post

Pia Sundkvist de Beau

Försäkringskassan Pia jobbar som enhetschef för Applikationsinfrastruktur på Försäkringskassan. Hon har lång erfarenhet som chef och ledare från främst offentliga sektorn. Sundsvalls Kommun och Radiotjänst i Kiruna AB är exempel på tidigare arbetsgivare. Förvaltning är och har alltid varit en del av arbetsuppgifterna.

Skicka e-post

S42: Systemförvaltning på Facebook