Sundsvall 42, 2015

Delkonferens D: Förändringsledning

Mjuka utmaningar och hårda lösningar

Förändringsledning kan beskrivas som förmågan att omsätta idéer och tänkta förändringar inom en organisation till ett verkligt och varaktigt resultat i form av ändrat beteende hos individer och grupper. Förändringsledning kan även sägas utgå ifrån begreppsparet välmående och produktivitet i förhållande till den specifika organisationens uppgift och situation. Det innebär att arbetet med att bedriva förändringar handlar om att hitta balansen mellan både strukturella (VAD) och kulturella (HUR) aspekter.

Disciplinen ”förändringsledning” är starkt förknippat med organisationsutveckling som har sin bas inom beteendevetenskapen, vilket gör att området ofta förknippas med enbart ”mjuka” angreppssätt som är svåra att mäta och svårt att härleda effekter till, istället för att se helheten där både det hårda och mjuka får plats. På samma sätt finns det tendenser till att många organisationer förlitar sig på hårt paketerade tjänster, metoder och modeller som påminner om traditionell projektledning där de mjuka aspekterna försvinner till förmån för planeringar och tidsramar. Det är helt enkelt svårt med balans.

Delkonferensen Förändringsledning arbetar med dessa frågor och här har både mjuka och hårda värden har sin naturliga plats. Årets delkonferens arrangeras tillsammans med ACMP Sweden.

Seminarier i denna delkonferens
Delkonferensledare

Johan Herneheim

Masarin Consulting Group Johan har ett passionerat förhållande till förändringsledning och organisationsutveckling, och arbetar både som konsult och utbildare inom området. Han tillhör även konsultnätverket vid Gällöfsta Perlan Ledarskap där han utför uppdrag inom chef- och ledarutveckling.

Skicka e-post

Maria Widström

Improviate AB Maria Widström är ordförande för ACMP Sweden – en avdelning i ett internationellt oberoende nätverk inom Change Management. ACMP har som mål att etablera disciplinen Change Management och bygga förändringsförmåga bland sina medlemmar och intressenter. Maria är också partner på Improviate där hon verkar som konsult och utbildare inom området.

Skicka e-post

Helena Werner

Improviate AB Helena Werner är partner på Improviate. Hon är certifierad förändringsledare och har tidigare arbetat i olika linjeroller med strategiska och komplexa utvecklingsinitiativ, senast som projektportföljsansvarig inom byggbranschen. Helena brinner för att förbättra kundernas förändringsförmåga och utvecklingskraft.

Skicka e-post

S42: Förändringsledning på Facebook