Sundsvall 42, 2015

Delkonferens F: E-förvaltning

Den modiga förvaltningen

Inom denna delkonferens har vi ägnat oss mycket åt övergripande policys och handlingsplaner för det offentliga Sveriges förnyelse. Inom det området har väldigt mycket skett under senare år och det har skapat bra grunder för samsyn inom många delområden.I år vill vi väldigt tydligt vända på perspektivet.

Det vi behandlar nu är modiga exempel på konkret förnyelse. Det handlar om nya sätt att arbeta med offentlig verksamhet inom alla delar av det offentliga Sverige: kommuner, regioner och statlig verksamhet. Det handlar om allt från väldigt konkret tjänsteproduktion till nya arbetssätt och vägar för strukturell och/eller kulturell organisationsutveckling. Genomgående handlar det om förändring, förnyelse, business innovation, nya sätt att göra.

Ett av kännetecknen för Sundsvall 42 är att det är en arena för erfarenhetsutbyte, en plats där vi kan lära och inspireras av varandra, där vi gemensamt bygger kontakter mellan kolleger som sysslar med likartade saker. Inom denna delkonferens gäller det i högsta grad; delta och dela erfarenheter som ger dig resurser för ditt eget förändringsarbete.

Seminarier i denna delkonferens
Delkonferensledare

Anders Larsson

Calaha Anders Larsson är företagare med lång erfarenhet av olika ledarroller. Inte minst har han under många år arbetat med innovativa utvecklingsprocesser och den nationella utvecklingen inom e-förvaltningen. Anders är också doktor i statsvetenskap.

Skicka e-post

S42: E-förvaltning på Facebook