Om oss

En aktiv nätverksorganisation

Sundsvall 42 drivs i huvudsak av ideellt arbetande människor. Varje år är ett 100-tal personer verksamma i styrelser, i olika projekt, i olika roller kopplade till den årliga konferensen och med andra uppgifter.

Kärnan är Ideella föreningen Sundsvall 42. Medlemmarna, med länkar till deras webbplatser, finns längst ner. Föreningsstyrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten och drar upp de strategiska riktlinjerna. Ledamöterna i föreningsstyrelsen hittar du till höger.

Föreningen äger ett bolag, Sundsvall 42 AB, som driver den operativa verksamheten i enlighet med givna ägardirektiv. Ledamöterna i bolagsstyrelsen hittar du till höger.

Bolaget har inga anställda. För att hålla samman organisationen har bolaget via operatörsavtal uppdragit åt Anders Larsson att fungera som övergripande ledare och Ewa Mattsson att fungera som administrativt ansvarig.

Utöver den ideellt arbetande nätverksorganisationen finns ett antal underleverantörer med ansvar för olika delar av verksamheten. Dessa har normalt deltagit under lång tid och är mycket engagerade i den gemensamma verksamheten.

Tack vare den stora volymen ideellt arbete har konferensen ofta lämnat ett ekonomiskt överskott. Pengarna används till stipendier och annat stöd till olika aktiviteter som kan främja verksamhetsutveckling i det digitala samhället.

Ideella föreningen Bron

Presidium

 • Anette Hägglund Sundin, CGI, ordförande

Ledamöter

 • Edith Andrésen, Mittuniversitetet
 • Per Broman, TeliaSonera
 • John Cunningham, Capgemini
 • Anders Larsson, Calaha
 • Hans-Erik Nilsson, Mittuniversitetet
 • Magnus Näsholm, Försäkringskassan / Dataföreningen
 • Ingrid Thyberg, DromCon AB / Handelskammaren
 • Eva-Marie Tyberg, Sundsvalls kommun
 • Peter Axelborn, Försäkringskassan
 • Göran Wikström, SCA
 • Peyman Vahedi, Kramfors kommun
 • Lennart Hedenström
 • Tomas Stenlund
 • Lars Jensen
 • Olle Lidgren
 • Magnus Edlund

Bron Innovation AB

Presidium

 • Mattias O´Nils, Mittuniversitetet, ordförande

Ledamöter

 • Mikael Bergvall, Viati
 • Nina Berlin, Masarin Consulting Group
 • Petter Ekman, Näringslivsbolaget i Sundsvall
 • Lars-Erik Palmgren, Tieto
 • Magnus Olovsson, CGI
 • Linda Åstrand, TeliaSonera
 • Björn Lidenmark
 • Johanna Edström 

Suppleant

 • Rebecca Petersen
Sundsvall42 på Facebook