Kontakt

Olika kontaktvägar

På många sidor här hittar du namn på de människor i systemet som ingår i styrelser, arbetsgrupper eller andra delar av organisationen. Totalt ingår här över 100 människor. Ta gärna kontakt med någon av dem. Om du har generella frågor eller söker kontaktvägar till olika människor kan du vända dig till nedanstående:

VD

Koordinator

Projektledare/affärsutvecklare

Kommunikatör

Adresser

  • Postadress: Bron, 851 71 Sundsvall
  • Besöksadress: Universitetsallén 32 (Metropol), Sundsvall
  • Fakturaadress: Bron Innovation AB, Fack 1959, Box 226, 751 04 Uppsala