Styrelser

Ideella föreningen Bron

Presidium

 • Anette Hägglund Sundin, CGI, ordförande

Ledamöter

 • Edith Andrésen, Mittuniversitetet
 • Per Broman, TeliaSonera
 • John Cunningham, Capgemini
 • Anders Larsson, Calaha
 • Hans-Erik Nilsson, Mittuniversitetet
 • Magnus Näsholm, Försäkringskassan / Dataföreningen
 • Ingrid Thyberg, DromCon AB / Handelskammaren
 • Eva-Marie Tyberg, Sundsvalls kommun
 • Peter Axelborn, Försäkringskassan
 • Göran Wikström, SCA
 • Peyman Vahedi, Kramfors kommun
 • Lennart Hedenström
 • Tomas Stenlund
 • Lars Jensen
 • Olle Lidgren
 • Magnus Edlund

Bron Innovation AB

Presidium

 • Mattias O´Nils, Mittuniversitetet, ordförande

Ledamöter

 • Mikael Bergvall, Viati
 • Nina Berlin, Masarin Consulting Group
 • Petter Ekman, Näringslivsbolaget i Sundsvall
 • Lars-Erik Palmgren, Tieto
 • Magnus Olovsson, CGI
 • Linda Åstrand, TeliaSonera
 • Björn Lidenmark
 • Johanna Edström 

Suppleant

 • Rebecca Petersen