30 år med Sundsvall 42 – Guldkorn från 1989

1989 inleddes konferensen av civilminister Bengt KÅ Johansson, som talade om Informationsteknik, en förutsättning för ett mänskligare samhälle. Ur dokumentationen från året hittar man en del andra guldkorn.

Inte minst från seminariet ”Hur människan kommer till tals med datorn”, där frågan ställs hur medelsvensson kommer ”i kontakt med datorer och hur är hans (sic) relationer med datorn? Slutsatsen är att datorbegreppet är lika svårgripbart som gudsbegreppet för de flesta, där datorn upplevs som någonting som – i bästa fall – hjälper människor i sitt arbete, men den upplevs även som något hotfullt som tar arbete och innehållet i arbetet från människor”.

Redan 1989 gjordes också uppmaningen ”Låt oss lära av datorspelen”, och samma år Rymdbolaget med erbjudandet att tillhandahålla videomöten mellan kontor på olika orter. Undrar om det i dag är möjligt mellan olika planeter!?

/Lars Persson Skandevall vd Bron Innovation AB