Dåliga IT-system leder till stress och mer jobb

Stress och merbelastning framkallas när system är dåligt designade, eller buggiga och går sönder. Det skapar extraarbete men också osäkerhet. Om ett system kräver att du måste trycka på en knapp åtta gånger, då är det är systemet som är dåligt – inte du som gör fel. Varför stressar vi med att bygga IT-system? Hur får får vi människor att arbeta på det sätt som vi vet är rätt?

Jonas Söderström från inUse är informationsarkitekt, författare och föreläsare som besöker Sundsvall 42 där han kommer att prata om något vi alla kan relatera till: IT-system. Oavsett om du utvecklar, programmerar eller använder olika system under daglig basis kommer du känna igen dig i mycket av vad Jonas har att berätta. Hur kommer det sig att han själv började föreläsa om vad han själv kallar för “jävla IT-system”?

Jag jobbade som konsult och fick uppdrag hos många olika verksamheter. Det är något som jag tycker är spännande just som konsult, att man får sätta sig in i olika system. En förskräckande upptäckt jag gjorde var att jag såg hur många olika dåliga IT-lösningar det finns, säger Jonas Söderström.

Söderström menar att datorerna har gjort det möjligt för många verksamheter att öka i kraft och kapacitet, men att utvecklingen inte har lett till den produktivitet, effektivitet och lönsamhet i den snabba takt som vi nog alla hade trott.

Om du vill ha en kameraapp till din mobiltelefon finns det femtio olika att ladda ner. Är du livsmedelsinspektör i en kommun finns det endast ett datorsystem för att stödja livsmedelsinspektioner. Det kanske inte är ett dåligt system, men det är uppenbart att det inte finns det utvecklings- och konkurrenstryck för att göra systemet ännu bättre.

Något som man kanske inte tänker på alla gånger när det gäller IT-system, är att det är en av de största stressfaktorerna som finns på jobbet. Ett dåligt IT-system leder i många fall till merbelastning och emotionell stress.

IT-system genomsyrar i princip varje verksamhet. Det skapar sårbarhet eftersom att systemen inte är så pass robusta som man många gånger föreställer sig. Systemen karaktäriseras ofta av att dom stängs ner, krånglar, måste uppdateras och startas om. Vi räknar nästan aldrig avbrotten. Vi räknar bara bruttovinst.

Har vi gjort oss beroende av IT-system?
Alla branscher har fått fler administrativa och byråkratiska arbetsuppgifter. Tidigare sköttes det av någon annan men nu måste vi bland annat göra reseräkningar själv, kontera fakturor och programmera vår egen telefonväxel. Det har skett med löftet att det är enkelt att göra dom här sakerna på egen hand.

De som ansvarade för reseräkningar var proffs på det, nu lägger man det på människor som ska göra det kanske en gång per år. Man glömmer hur det skulle göras vilket leder till stress och en missnöjeskänsla att det tar tid från arbetet. Det tar tid från patienter eller elever. Människor gör det hellre hemma på kvällarna, istället för att låta det stjäla onödig tid från de viktiga arbetstimmarna.

Vi har känt till hur man gör bra IT-system i omkring 40 år. Varför gör man inte det?

Lyssna på Jonas Söderström onsdag den 18 oktober kl. 10:25.