Effektstyrning för alla

 Årets jubileumskonferens formas för fullt där bland annat spåret User Experience och Customer Service gästas av föreläsaren Sara Lerén från företaget InUse Experience AB. Sara har flera års erfarenhet av att utbilda i metoden Effektstyrning av IT. Vi ställde tre snabba till Sara om hennes föreläsning på jubileumskonferensen i oktober.

Vem riktar sig ditt föredrag till?
Mitt föredrag passar personer som arbetar med utveckling och förvaltning av digitala tjänster, som vill lära sig mer om hur man skapar tjänster som både skapar verksamhetsnytta och gör användarna nöjda.

Varför ska man fördjupa sig inom effektstyrning av IT?
Effektstyrning innebär att definiera önskade effekter och visa hur dessa effekter ska kunna uppstå i användningen av en tjänst. Mätbara effektmål gör det möjligt att tidigt och kontinuerligt kunna styra mot verksamhetsnytta och säkerställa att slutresultatet blir framgångsrikt, för verksamheten såväl som för användarna.

Inkluderande design – exempel på hur det kan nyttja den verksamhet man bedriver?
Om man skapar tjänster som ska fungera för en bred målgrupp och har begränsat med tid och resurser behöver man vara strategisk när man genomför användarintervjuer och användningstester. De allra flesta tjänster har användare med högre krav än genomsnittet, och dessa personer är ofta mycket bättre på att beskriva sina behov och bidra

Sara Lerén föreläser på Quality Hotel Sundsvall den 18 oktober kl. 11:20.

Säkra din konferensbiljett här.

 

Välkommen!