Om Sundsvall 42

Sveriges äldsta konferens för IT, Digitalisering och Ledarskap

Som namnet antyder arrangeras konferensen i Sundsvall och den äger alltid rum under vecka 42. Den första upplagan av konferensen arrangerades 1988 därför firar konferensen 30 år i år. Varje år sedan dess start samlas cirka 400 personer för några dagar av kunskap och nätverkande inom it, digitalisering och ledarskap. I och med detta vågar vi påstå att Sundsvall 42 är Sveriges äldsta konferens inom denna genre. Totalt har över 2000 seminarier genomförts och samlat cirka 20 000 besökare genom åren. Konferensen är dessutom en av de mest jämställda. Fördelningen av kvinnor och män är i stort sett lika över konferensens utställare, föreläsare och besökare.

Utgångspunkt för konferensen är att den ska ge plats för viktiga ämnen och riktiga frågor. Delkonferensledarna spelar här en viktig roll då det är de som formar konferensens unika innehåll. Sundsvall 42 liknar inte andra konferenser som är mer kommersiellt drivna. Här är det utveckling, kunskap och nätverkande som är ledstjärnorna. Tack vare den stora volymen ideellt arbete har konferensen ofta lämnat ett ekonomiskt överskott. Pengarna används vidare till stipendier och stöttar olika aktiviteter som främjar verksamhetsutveckling i det digitala samhället. Sannolikt är det också därför konferensen är så populär år efter år!

Ett nätverk för digital förnyelse

Sundsvall 42 arrangeras av den ideella föreningen Bron och dess helägda bolag Bron Innovation AB. Kärnan är det nätverk som finns inom Bron – ett innovationssystem för digital förnyelse som samlar fler än 60 organisationer och företag och som är navet för 5.000 yrkesverksamma i Västernorrland, en region som benämns #Goodtechtegion på grund av sin styrka inom digitalisering och förmåga att låta IT skapa goda värden – både för den svenska välfärden och för affärsutveckling och start ups.

Läs mer om Bron Innovation, och se vilka som sitter i föreningens och bolagets styrelser här.

Vill du vara en del av Sundsvall 42? Kontakta oss gärna!

Kontakta

Linda Bergström
Projektledare
linda.bergstrom@broninnovation.se
Telefon: 072-569 54 90

Ewa Mattsson:
Sundsvall 42 kansliet
info@sundsvall42.se
Telefon: 060-17 04 00

Lars Persson Skandevall:
VD Bron Innovation
lars.skandevall@broninnovation.se
Mobil: 070-666 42 53

Adresser:

  • Postadress: Bron Innovation, Storgatan 73, 852 30 Sundsvall
  • Besöksadress: Storgatan 73 (Nya Grönborg), våning 3, Sundsvall
  • Fakturaadress: Bron Innovation AB, Fack 1959, Box 226, 751 04 Uppsala

Övriga kontaktuppgifter till Bron Innovation finner du här
Övergripande ansvarig för konferensen är Bron Innovations VD Lars Persson Skandevall.