Föreläsare I en framtid med GDPR - Hur påverkas värdet av personuppgifter?

Amelia Andersdotter

Läs mer här.