Föreläsare Systemförvaltning 114 miljoner, 3 värdeord och en kortlek - Arbetsförmedlingens förnyelseresa ur ett IT perspektiv

Åsa Frank och Ulrika Wallén

Läs mer här.