Föreläsare

Katarina Stetler

Omvärlden ställer stora krav på förändring inom såväl privat som offentlig sektor. Hur blir vi innovativa? Katarina Stetler är ansvarig för området innovation på Kairos Future. Hon har tidigare arbetat som innovationsstrateg och produktutvecklare inom fordonsindustrin. Katarina är en uppskattad föreläsare inom innovationsledning, Lean produktutveckling och kreativitet och hon har erfarenhet av att leda kreativa processer. Lyssna på Katarina onsdag 18 oktober kl. 08:30.