Föreläsare What exactly is BPM? Is it a process, technology or management discipline?

Lachin Mahami

Läs mer här.