Föreläsare Kognitiv BPM. Eran som börjat och hjälper oss till nya insikter

Marcus Norberg

Läs mer här.