Föreläsare UX Så bygger du en produktorganisation för mer och snabbare kundnytta

Mia Kolmodin

Läs mer här.