Föreläsare Praktiska erfarenheter från pågående GDPR-projekt

Patrik Jonasson

Läs mer här.