Föreläsare

Patrik Nyström

Patrik Nyström är medgrundare till Warp Institute, en stiftelse med syfte att utbilda och inspirera människor att ta tillvara på möjligheterna med ny teknik,
samt initiativtagare till Sveriges mest positiva Facebookgrupp, “Make the future come sooner”.

Patrik var med i förändringen av finansbranschen och var en av de första anställda på Avanza Bank och slutade som försäljningschef på det börsnoterade bolaget. Patrik har vidare haft ledande positioner inom finans och kommunikation som rådgivare åt investmentfirmor och startupbolag samt CEO på event-kommunikationsbyrå Connectify.