Föreläsare Hur skapar vi rätt förutsättningar för människan att ta emot framtidens teknik

Peder Hallberg

Läs mer här.