Föreläsare Smarta samhällen Mindre prat och mera verkstad -hur gör vi? -A taste of service design

Thea Lemon och Jenny Edin

Läs mer här.