A BPM

Hur kan eller kommer BPM att stödja framtida processer?

BPM:s utveckling kan sammanfattas i tre olika faser/mognadsgrader:

  • BPM 1.0 – Kartlagda processer som finns dokumenterade och i bästa fall används! Processen hanteras relativt manuellt och systemstöd används för att lagra data samt ”hålla reda” på status på olika former av ärenden samt även beräkningar av olika uppgifter. Låg grad av automatiseringar och ibland flera system för att hantera en och samma process.

  • BPM 2.0 – Processer som har automatiserats i hög grad och kan betjäna sina användare/kunder från behov till leverans. Tydliga exempel finns från e-handeln. Även myndigheterna börjar skapa automatiserade processer för deras enklare & enkelriktade flöden. Detta med det, förhållandevis intetsägande ordet digitalisering. Frågan är var vi står i mognadsgrad avseende Fas2? Här skapas automatiserade processer vilka kan fungera utifrån befintliga konfigureringar och inställningar. Men hur automatiserade är egentligen processerna!?

  • BPM 3.0 – Automatiserade processer som är självlärande och kan anpassa sig utifrån förändrade förutsättningar och användarbeteenden. Nu snackar vi AI och machine learning! Här kommer vi få uppleva en revolution snarare än en evolution!

Årets tema på vår delkonferens för BPM-konferensen kopplar vi till Fas 2 och 3. Har någon kommit till Fas 3, alternativt, finns det idéer och förslag på hur man ska kunna ta sig till Fas 3? Hur fungerar det för organisationer, delar av organisationer etc, vilka stabiliserats i Fas 2?