A.7 BPM i Universum

10:55 19 Oktober

Hur förhåller sig BPM i ett större perspektiv? Kan en organisation se ut hur som helst för att BPM ska kunna fungera eller krävs det vissa fundament? Kan BPM kombineras med agila utvecklingsmetoder? Är det möjligt att använda BPM om organisationen styrs utifrån New Publick managementprinciper, eller... Hur går det om organisationen arbetetar enligt Lean? Universum är stort! Är BPM ännu större!?

Föreläsare: Lars-Erik Palmgren, Tieto Joacim Marklund, Sandvik

Lokal: Mjölnaren

BPM i Universum talare