A.4 Från A till B(PM)

13:55 18 Oktober

Den snabba takten på förändring i dagens digitala samhälle ställer stora krav på följsamhet hos organisationer och att som utvecklare kunna ta till sig ny teknik. Apendo har sedan etableringen i Sundsvall 2016 satsat på att bygga en kultur som främjar lärande med metoder och program för att kunna bygga den kompetens som kunder efterfrågar.

Med en egenutvecklad pedagogisk plattform baserad på exempel från verkligheten , självorganiserande team som med Slack som digital plattform möts för att utan givna roller som elev och lärare istället tillsammans arbeta för att bygga kollektivets kompetens.

Resultatet är en unik resa i att skapa specialistkompetens.

Föreläsare: Johnny Mölleström och Johannes Gustavsson, Apendo

Lokal: Mjölnaren