A.3 Kognitiv BPM. Eran som börjat och hjälper oss till nya insikter

13:00 18 Oktober

Att stödja verksamhetsprocesser utifrån ostrukturerad ”big data” och skapa smarta processer är fokus för föredraget som kort kommer att behandla ”Vad kännetecknar kognitiv BPM”, sammanfattat beskriva hur vi arbetat med området utifrån ett akademiskt perspektiv (MIUN exjobb) samt konkret visa ett projekt med att ta fram kognitiv BPM. Som avslutning lyfts frågeställningen kring kopplingen BPM och RPA (Robotic Process Automation). Om man har en befintlig BPM-satsning så kan det vara smart att komplettera med RPA.

Föreläsare: Marcus Norberg, Apendo

Lokal: Mjölnaren

Föreläsare