C.6 Mod att leda med värderingar

10:00 19 Oktober

Samhället blir allt mer komplext så även våra organisationer, privata som offentliga. Finns det några nycklar till ett ledarskap som är hållbart över tid, ett ledarskap som lyfter såväl ledare, anställda och kunder/brukare? Att leda med instruktioner eller mål fungerar inte längre. Ta del av forskning utifrån MBV (Management by Values) och ett ledarskapsexempel från skolvärlden - ledarskap på en stabil grund och under ständig utveckling.

Delar av föreläsningen kommer att ske på engelska.

Föreläsare: Liza-Maria Norlin och Pascal Brisson

Lokal: Apotekaren

Presentation: Mod att leda med värderingar (PDF, nytt fönster)