C.8 Tillitsbaserat ledarskap

12:35 19 Oktober

Tillitsdelegationen arbetar för en mer tillitsbaserad styrning av offentlig sektor. Under utredningstiden kommer vi att arbeta brett genom att analysera och främja, för att i vårt slutbetänkande komma med förslag kring hur styrningen kan utvecklas. Styrningen ska ta till vara medarbetarnas kompetens till nytta för medborgare och företag. Ledarskap och medledarskap är ett område för särskilt fokus i tillitsbaserad styrning.

Föreläsare: Karin Ekdahl Wästberg, Regeringskansliet

Lokal: Apotekaren

Presentation: Tillitsbaserat ledarskap (PDF, nytt fönster)