D.8 Att leda sig själv genom förändring - nyckeln till hållbart medarbetarskap

12:35 19 Oktober

I ett arbetsliv där fler och fler förändringar påverkar oss, och påverkar oss i allt högre grad, blir förmågan till självledarskap allt viktigare. Hur har företag gjort för att ge sina medarbetare insikter och verktyg för att bättre kunna hantera en vardag i förändring?

Föreläsare: Anna Olsson, Unova Consulting AB

Lokal: Tunnbindaren