D.7 Empatisk Ekonomi, framtidens modell för arbetsliv och samhälleliga resurser

10:55 19 Oktober

Välfärden är en viktig grund för ett väl fungerande samhälle. Genom att medvetet bygga in strukturer och kulturer som förebygger ohälsa och bidrar till ett hållbart arbetsliv tar vi även hand om våra begränsade ekonomiska och humana resurser.

Föreläsare: Karin Edman, KRE Karin Edman

Lokal: Tunnbindaren

Föreläsare