D.6 Polischefen som blev den offentliga sektorns digitala ledare på LinkedIn

10:00 19 Oktober

För ett år sedan började polischefen Andreas Zehlander med att marknadsföra Polisen genom LinkedIn med ett 50-tal kontakter och idag ryms hans drygt 21,000 följare runt om i världen i hans växande nätverk. Genomslaget på de publicerade inläggen är enormt och hans tankar och idéer om den offentliga sektorns ökade närvaro i den digitala världen efterfrågas från flera håll.

Kom och ta del av Andreas  fantastiska digital resa mot framtiden.

Föreläsare: Andreas Zehlander, Polisen

Lokal: Tunnbindaren