D.1 Vad är det som är så märkvärdigt och svårt – egentligen? Om att lämna sitt rum, skrivbord och arbeta aktivitetsbaserat

10:25 18 Oktober

Kontorsutformning är en spegling av den aktuella tidens människor, arbetssätt, värderingar och möjligheter. Precis som samhället i övrigt dvs. ständigt i förändring. Petra Blixth och Gunnel Gustafsson berättar ocensurerat om hur resan har gått till på Försäkringskassans IT avdelning från att man först lämnar sina cellkontor, sen sina öppna landskap för att nu arbeta aktivitetsbaserat. Här handlar det inte om fokus på lokaler eller möbelval, utan om en förändring där alla tvingas brottas med sina ibland allt för stabila tankeinfrastrukturer. Presentatörerna bjuder frikostigt på egna misstag och grodor för det är ju av misstagen vi lär oss.

Föreläsare: Petra Blixth och Gunnel Gustafsson, Försäkringskassan

Lokal: Tunnbindaren

Presentation: Vad är det som är så märkvärdigt och svårt – egentligen? (PDF, nytt fönster)