E.6 Dataskyddsförordningen – ett halvår kvar

10:00 19 Oktober

Det är nu drygt ett halvår kvar innan EU:s dataskyddsförordning börjar gälla i medlemsstaterna och hög tid att stämma av hur vi ligger till med våra förberedelser inför det. Det gäller förstås alla som behandlar personuppgifter men även dataskyddsmyndigheterna som ska utöva tillsyn och utföra särskilda uppgifter enligt förordningen. Datainspektionen berättar här om de förberedelser som pågår, både i Sverige och i samarbetet med andra dataskyddsmyndigheter inom EU.

Föreläsare: Elisabeth Jilderyd, Datainspektionen

Lokal: Bryggaren