E.2 I en framtid med GDPR - Hur påverkas värdet av personuppgifter?

11:20 18 Oktober

Rätten till dataskydd och privatliv aktualiseras i allt fler situationer, inte minst genom EU:s nya dataskyddsförordning. Bortom alla formkrav är förordningen rotad i djupa funderingar kring vem som har rätt att äga andras identiteter, hur privatpersoner utövar självbestämmande och makt över sig själva och sina livssituationer och hur vi kan visa respekt för varandras särprägel. Det handlar också om fungerande marknader för dataskydd och informationssäkerhet, och varför lagstiftande åtgärder är nödvändiga för att utjämna vad som är en allt mer ojämnt maktbalans till stora företags och staters fördel men där individer lämnats utanför. 

Föreläsare: Amelia Andersdotter, Dataskydd.net

Lokal: Bryggaren