E.3 Förtroende - nyckeln till framgång

13:00 18 Oktober

Utvecklingen går fort nu! Ny teknik och alltmer tillgänglig data möjliggör tjänster vi knappt kan förutse eller förstå. Eller - behöver vi det? Mer intressanta och relevanta erbjudanden utmanar den personliga integriteten. Kunderna vill ha personaliserade erbjudanden och spännande produkter - men talar samtidigt om att säkerhet och integritetsfrågor står högst upp på agendan och oroar. Vi agerar dock inte i enlighet med vår oro och forskarna talar om en integritetsparadox – en svårighet att sluta dela med sig. Hur gör man avvägningen mellan utveckling av nya tjänster och produkter, personifiering och integritet i det nya landskapet? Vem har ansvaret för att hantera de här frågorna, blir det tydligare under GDPR och hur kan bolag och organisationer förhålla sig till den här paradoxen och samtidigt utveckla sin verksamhet? Finns det några lärdomar att dra?

Föreläsare: Sandra Beyer, Advokatfirman Lindahl

Lokal: Bryggaren