H Industri

Industrins digitala transformation - så här gör man!

Är du förberedd på digitaliseringens utmaningar och möjligheter för framtidens industri?

Utvecklingen inom industrin går fortare än någonsin tidigare. Begrepp som digitalisering står högt på agendan idag och man talar om industri 4.0, den fjärde industriella revolutionen. Men vad innebär utvecklingen och hur kan vi ta till oss av den för att möta framtiden? Vi inleder dagen med att förklara våra ”buzzwords” och vad det egentligen innebär.

Effektivare produktion och logistik, större flexibilitet och kortare ledtider – det låter härligt men vem leder utvecklingen och vilka goda exempel finns? Vi får ta del av hur andra i branschen gör för att lyckas med sin resa och deras tips.

Och inte minst så kommer vi blicka framåt och ge dig inspiration på vilka tekniska lösningar som kommer och hur de kan hjälpa oss att skapa framtidens industri.

Varmt välkommen!