F.7 Hållbara vatten- och avfallstjänster

10:55 19 Oktober

VA-branschen är i en ständig utveckling och redan vid starten, vid slutet av 1800-talet, fanns t ex enkel driftövervakning men som idag utvecklats till att mer och mer använda tekniskt avancerad styrning och övervakning. Med den nya IT-tekniken och IoT kan vi ta det ett steg närmare ett SMARTARE samhälle.

En stor del av VA-branschens anläggningar t ex de omfattande VA-ledningsnäten ligger i områden och i mark utan el och kommunikation. Tillsammans med MIUN utvecklas nu en sensor som ska kunna fungera i dessa områden men även vara billig och inte ha för stora krav på underhål. Detta kommer att underlätta för VA-branschen att förbättra övervakningen och uppfylla ställda krav. I en förlängning skulle man kunna tänka sig att tekniken även skulle kunna användas för mätning och insamling av data för en mängd olika parametrar.

Just sensortekniken är spännande för Sveriges VA-organisationer. Våra kunder är anslutna till elnät, telefonnät, bredbandsnät och vattennät. Skillnaden är att vattennäten är väldigt ”analoga" och kan inte kommunicera med oss som leverantör i kundgränssnittet. Här kan vi se flera tänkbara förbättringar som ger mervärde för både fastighetsägarna och oss som leverantör av vatten-tjänster. Inom avfalls- och återvinningsområdet kan vi se SMART utveckling genom datainsamling i form vikter, körrutter, vägstandard eller varför inte använda sopbilarna som plattform för andra sensorer då vi kör till kommunens samtliga fastigheter inom en kommun flera gånger per månad?

Vi är idag helt beroende av geografiska informationssystem för att både planera körrutter för avfallshanteringen effektivt men också hålla reda vart just våra 300 mil vatten- och avloppsledningar exakt är förlagda. För att fortsätta utveckla vårt uppdrag krävs mod, ett hållbart ledarskap och att vi ligger i framkant gällande digitaliseringen.

Föreläsare: Micael Löfqvist, VD, Mittsverige Vatten & Avfall

Lokal: Hovslagaren

Presentation: Hållbara vatten- och avfallstjänster (PDF, nytt fönster)