F.2 Världens viktigaste soptunna? Om makers och makerkulturen.

11:20 18 Oktober

Vi befinner oss i en tid när människan lämnar industrisamhället och träder in i ett interaktionssamhälle. Sofie och Lisa beskriver vilken roll makern, makerspaces och globala makercommunities har i framtidens smarta och hållbara samhälle. Det behövs ett ekosystem där mångfald, återbruk och kunskapsdelning är viktiga komponenter.

Makern är en lärande varelse som trivs i öppna communities och som genom aktivt experimenterande, skapande och utforskande finner ny kunskap. Makern är idealisten, aktivisten och innovatören som skapar nya möjligheter för världen att frodas på ett hållbart sätt.

I Sundsvall är Tvätteriet Prototyplab och Makerspace en fysisk mötesplats där unga och gamla skapar tillsammans. Vad kan din organisation lära sig av makerkulturen? Och hur kan en talande soptunna skapad av barn vara viktig för vår framtid?

Läs intervju med Lisa Sällvin och Sofie Pettersson här.

Föreläsare: Lisa Sällvin och Sofie Pettersson

Lokal: Hovslagaren

Presentation: Världens viktigaste soptunna? Om makers och makerkulturen. (PDF, nytt fönster)