G.7 Agil förvaltning av metoder och modeller – funkar det?

10:55 19 Oktober

På CSN provar vi just nu att samla förvaltningen av våra metoder och modeller i en gemensam metodfunktion. Här hanterar vi bland annat arbetssätt för verksamhetsutveckling, systemutveckling, scrum och itil.

Vi arbetar enligt Scrum i fyraveckorssprintar. Kom och lyssna hur vi gör för att tänka helhet och faktiskt få saker gjorda.

Föreläsare: Ann-Louice Hammarberg, CSN

Lokal: Hattmakaren

Presentation: Agil förvaltning av metoder och modeller – funkar det? (PDF, nytt fönster)