G.5 Agilt kan skapa framtidstro i en ifrågasatt organisation

Arbetsförmedlingen har gått från att delvis ha Agila team på del av IT avdelningen till att nu ha en styrform som stödjer både det Agila och medför att förvaltningen inte kommer i skymundan, Produktstyrning. Vi har lagt PM3 och projekt bakom oss och hittar Agila vägar inte bara på hela IT-avdelningen utan ut i hela organisationen. IT/CIO avdelningen går från att stödja till att driva. Under föreläsningen berättar vi mer om hur detta växer fram. Arbetsförmedlingen har gått från att delvis ha Agila team på del av IT avdelningen till att nu ha en styrform som stödjer både det Agila och medför att förvaltningen inte kommer i skymundan, Produktstyrning. Vi har lagt PM3 och projekt bakom oss och hittar Agila vägar inte bara på hela IT-avdelningen utan ut i hela organisationen. IT/CIO avdelningen går från att stödja till att driva. Under föreläsningen berättar vi mer om hur detta växer fram. Onsdag den 18 oktober 15:05-15:45 Föreläsare: Åsa Frank och Ulrika Wallén, Arbetsförmedlingen

Mer information kommer inom kort..

Läs mer

Mer information kommer inom kort..

Läs mer
F Internet of Things
Internet of Things

Mer information inom kort..

Läs mer
G Systemförvaltning
Systemförvaltning

Mer information kommer inom kort..

Läs mer

Mer information kommer inom kort..

Läs mer