G.5 114 miljoner, 3 värdeord och en kortlek - Arbetsförmedlingens förnyelseresa ur ett IT perspektiv

15:05 18 Oktober

Arbetsförmedlingen har lämnat projekt och pm3 bakom sig och gått vidare till produktstyrning. Nu prioriteras agila arbetsätt inte bara på IT-avdelningen utan i hela organisationen. Dessutom har IT-avdelningen gått från ett stödjande perspektiv till ett drivande. Kom och lyssna på hur arbetsförmedlingen möter framtidens behov av digitalisering!

Föreläsare: Åsa Frank och Ulrika Wallén, Arbetsförmedlingen

Lokal: Hattmakaren

Presentation: 114 miljoner, 3 värdeord och en kortlek - Arbetsförmedlingens förnyelseresa ur ett IT perspektiv (PPTX, nytt fönster)