G.3 Mätbarhet - gliding down highway one on a Harley?

13:00 18 Oktober

Instängd med en ledningsgrupp för ett stort amerikanskt företag i ett styrelserum på 22:a våningen. Orden ekar i hans öron ”styrning är ju rätt, styrning är bättre än kaos, vi måste få slut på felinvesteringarna”. Han ber en tyst bön för sig själv… Så inleds föreläsningen som kommer att handla om portföljstyrning och mätbarhet. Med engagemang delar Lars Hjältman med sig av sin erfarenhet från företag och myndigheter inom och utanför Sveriges gränser. Enligt honom är det vanligt att portföljstyrning görs med utgångspunkt från IT projekt och sedan stannar där trots att den bör genomsyra hela organisationen. Hur skapas medvetenhet hos ledningsgruppen och hur involveras medarbetarna? Vilka effekter kan man uppnå? Är det så enkelt som att glida ner för motorvägen på en Harley?

Föreläsare: Lars Hjältman

Lokal: Hattmakaren

Presentation: Mätbarhet - gliding down highway one on a Harley? (PPTX, nytt fönster)