G.2 The way of working

11:20 18 Oktober

The way of working är en presentation om hur en organisation gått från teori till praktik, utvecklat sina interna strukturer och genom systematiskt förbättringsarbete nått uppsatta mål. Presentationen kommer att beröra ramverket ITIL samt modellen TRIM och hur dessa konkretiserats i företaget. Hur gör man för att lyckas och vilka var fallgroparna?

Föreläsare: Lars Stolt, Stolt Konsult och Niklas Hagberg, GDM

Lokal: Hattmakaren

Presentation: The way of working (PDF, nytt fönster)