G.1 TRIM - En lagsport inom IT-leverans

10:25 18 Oktober

Det som verkligen skapar nytta för verksamheten är totalen av IT-leveransens alla ingående delar; verksamhet, systemförvaltning, drift och leverantörer. Precis som i alla lagsporter så är det förmågan att förstå och agera tillsammans som är avgörande. Inte den individuella kompetensen. TRIM (The Rational IT Model) skapades med syftet att förklara och underlätta helheten i leveransen. Idag är TRIM en internationell modell som drivs av en öppen community och används av alla storlekar och typer av IT-organisationer som referens för att skapa ett lag av IT-leveransen.

Här kan du läsa mer om TRIM-modellen.

Film "Introduction to TRIM (The Rational IT Model) - in 3 minutes".

Föreläsare: Pelle Råstock, Aim 4 Knowledge AB

Lokal: Hattmakaren

Föreläsningsmaterial:

Övningsprov Specialist Incident Management (PDF, nytt fönster)

Övningsprov Specialist Problem Management (PDF, nytt fönster)

Rätt svar Övningsprov Incident Management (PDF, nytt fönster)

Rätt svar Övningsprov Problem Management (PDF, nytt fönster)